Thajská masáž


Tradiční thajská masáž, která je v thajštině označována slovem nuat má velmi hlubokou tradici. Je příjemná a léčivá jak pro muže, tak pro ženy.

Pokud bychom chtěli sledovat kořeny technik thajské masáže, dojdeme k poznání, že tento způsob léčby původně nepochází z Thajska, ale že se do jihovýchodní Asie dostal z Indického poloostrova.

Teoretickým základem thajské masáže je nauka o neviditelných liniích energie, které procházejí lidským tělem. Thajská masáž se soustřeďuje především na deset linií, na deset senů. To zřetelně dokazuje indický vliv a původ. Tato teorie vychází z filozofie jógy. Thajská masáž si vybrala deset linií, na nichž leží důležité akupresurní body člověka. Masírováním těchto bodů je možno léčit některá onemocnění nebo mírnit bolest. Deset senů postačuje pro provádění praktické terapie celého těla a jeho orgánů.

Opracováním linií masážemi se uvolňují blokády energií, podporují se nerušené toky prány (energie) a tím se přispívá k dobrému zdravotnímu stavu člověka. Thajská masáž se tedy podstatně liší od masáže švédské, která je na Západě nejvíce rozšířena a je nazývána masáží klasickou. Švédská masáž se omezuje na opracování svalů a měkkých tkání. Při thajské masáži se ale uvolňování svalů přikládá až druhotný význam. Hnětení svalů a měkkých tkání zde úplně chybí a místo toho jsou promačkávány body energie nebo se vybíjí obecný tlak. Tímto způsobem je tělo natahováno, přičemž se používají cviky, které lze nejlépe popsat pojmem aplikovaná fyzická jóga. V mnohém se thajské masáže více než švédské masáži podobají chiropraxi.

Thajská masáž nepoužívá žádné masážní oleje. Masíruje se na zemi na matraci, masírovaný může být oblečen do volného obleku. Masáž trvá celkem 2 hodiny, je věkově neomezená. V případě těhotenství platí zákaz masírovat oblast břicha. Pro těhotné je však velmi vhodné opracování linií energie na nohou a pažích, linii zad v poloze vsedě nebo na boku a rovněž důkladná masáž obličeje.

Reakce na thajskou masáž: Jsou lidé, kteří reagují na opracování linií velmi citlivě. Ojediněle se mohou vyskytnout reakce, které mohou být velmi rozdílné, od nespavosti až po extrémní únavu, od nesmírně příjemných pocitů až po skleslost. K těmto pocitům dochází často, pokud se mohou plně rozvinout pozitivní proudy energie, opačný efekt je projevem řešení negativních napětí. Doporučuje se jedna masáž týdně.

Zpět