Tens


Je metoda, která stimuluje akupunkturní body stejnosměrným elektrickým proudem.
Podrážděním těchto bodů se léčebně působí na funkční stav příslušného orgánu nebo části těla.

Zpět